06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Algemeen
Praktijk Leerrijk verleent haar diensten volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)
Met deze overeenkomst gaat Praktijk Leerrijk een inspanningsverplichting aan, maar geen
resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat Prakrijk Leerrijk op geen enkele wijze aansprakelijk
gesteld kan worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of
vorderingen.

Overeenkomst

Abonnement
De duur van een abonnement is 3 of 6 maanden, de keuze hiervoor wordt bij de
aanmelding door cliënt gemaakt. Na afloop van deze periode stopt het abonnement.

Bedenktijd/ Retourbeleid
De cliënt heeft een bedenktijd van 14 dagen. Mocht de cliënt binnen deze periode het abonnement opzeggen,                                                                                                    dan krijgt deze het betaalde abonnementsgeld terug betaald.

Betaling
De betaling van het abonnement vindt vooraf plaats. Na betaling kan de cliënt gebruik
maken van het Online Oefenpakket. RT en bijles zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door
de Belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten van
Praktijk Leerrijk dan zal de BTW worden doorberekend aan de cliënt.

Privacy
Om uw kind dit Online oefenpakket te kunnen aanbieden heb ik persoonlijke gegevens
nodig. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk met deze gegevens om. In deze privacyverklaring
zal ik u hierover meer informeren..
Uw persoonsgegevens worden gebruikt bij inschrijving en facturering. Het softwarebedrijf
The Huddle gebruikt hierbij ook deze persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Deze gegevens blijven bewaard gedurende het abonnement.
Na afloop van het abonnementstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van
belang zijn, 7 jaar bewaard.
Gegevens die ik na het einde van het abonnement niet meer verplicht hoef te bewaren,
worden verwijderd.

Klachten                                                                                                                                                                                                                                                                                        Heeft u klachten over hoe ik met uw persoonsgegevens omga? U heeft het recht                                                                                                                                                          uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Analytische cookies of vergelijkbare technieken
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de
website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies of vergelijkbare technieken van
Word Press en Google. Ook kan ik op Facebook zien welke producten bekeken worden. Deze
technieken leggen informatie vast over de manier waarop mijn website wordt gebruikt.
Hierdoor kan ik relevantere Facebook-advertenties/berichten
tonen aan de bezoekers van deze website.

Op mijn website vindt u buttons waarmee u onze
berichten of webpagina’s kunt promoten op social media.
Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken
via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen
geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kan dat via de browserinstellingen.
Links Op mijn website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te
klikken gaat u naar een website buiten mijn website. Het kan zijn dat deze externe websites
gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring
van de betreffende website.

Ook het softwarebedrijf The Huddle maakt gebruik van cookies, graag verwijs ik naar hun
website voor hun cookie- of privacyverklaring.

Nieuwsbrieven en e-mails
Ik verstuur nieuwsbrieven en e-mails, omdat u klant bij mij bent of omdat u zich daar zelf voor hebt
ingeschreven. Ik verwerk daarom uw naam, e-mailadres om u informatie en nieuws te
kunnen sturen. Ik bewaar de gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.
Dit kan middels de link onder aan elke e-mail naar mij te sturen met het verzoek tot
uitschrijving. U bent dan direct uitgeschreven,