06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl
Ook online!

Begrijpend lezen:
Alle teksten de baas

 Begrijpend lezen: veel kinderen krijgen de kriebels van dit vak. Ze vinden het vaak moeilijk, veel en saai. De teksten zijn lang en moeilijk. De nadruk lijkt bij de meeste methodes te liggen op de strategieën in plaats van de teksten. En daardoor haken veel kinderen af.

Geldt dit ook voor jouw kind? Vindt het begrijpend lezen ook lastig en scoort het hier lager op dan op de andere vakken? Dan is deze training de oplossing!

Waarschijnlijk ben je thuis al aan de slag gegaan. Je hebt je kind aan het lezen gezet of laten oefenen aan (online) oefenteksten. Maar je ziet geen vooruit. Dat komt omdat het een complex vak is, er wordt veel meer gevraagd dan het terugvertellen van de tekst. Het gaat o.a. om het zien van hoofdzaken en bijzaken, verbanden en relaties in de tekst. En dit vraagt veel inzicht..

Wist jij  trouwens dat:

Begrijpend lezen een heel belangrijk vak is? Het is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. En daarom is het aanleren van een goede manier om de teksten te begrijpen en aan te pakken zo ontzettend belangrijk. Ook voor de latere schoolcarrière.


Begrijpend lezen in allerlei schoolvakken terugkomt? Denk maar aan de verhaaltjessommen bij rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Om de stof eigen te maken, moet je begrijpen wat je leest.


Begrijpend lezen erg belangrijk is in het voortgezet onderwijs. Daar zie je ook vaak dat kinderen in de bovenbouw vast lopen. Het in je hoofd stampen heeft geen zin meer, je moet het ook begrijpen om het te kunnen toepassen. 

Geen wonder dat er bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs vooral naar de resultaten van begrijpend lezen wordt gekeken!

Als gecertificeerde trainer ben ik erg blij dat ik met  de training Alle teksten de baas kinderen kan helpen. Deze methode werkt namelijk anders, het doel van deze training is tekstbegrip. In 6 handige stappen leren de kinderen teksten te begrijpen en te onthouden. Daarnaast leren de kinderen verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren.

“Onze dochter heeft veel geleerd van Esther, door op een andere manier te leren en instructies te krijgen. Hierdoor groeide haar zelfvertrouwen.” 

S. (ouder)

Wat krijg je bij ‘Alle teksten de baas’?

Alle pakketten van ‘Alle teksten de baas’ zijn inclusief de volgende onderdelen:

R

Deze training is geschikt voor kinderen van groep 5/6 en 7/8

R

Het wordt individueel of in groepjes van 2 of 3 leerlingen gegeven

R

Het bestaat uit 7 lessen van 60 minuten

R

Het wordt in de praktijk of online gegeven

R

De prijs is inclusief alle materialen (in een overzichtelijke map)

R

Verslaglegging in het online logboek

Alle trainingen kunnen worden aangevuld met extra lessen*

U

Extra lessen

U

Gesprekken

U

Schriftelijke verslagen

*volgens het uurtarief van €49,50

*volgens het uurtarief van €49,50

Geïnteresseerd? Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek!