06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Bijles

Bijles is leerbegeleiding die uitgaat van de leerstof, deze staat centraal. Het bestaat uit extra instructie, herhaling en inoefening van de leerstof die het kind moeilijk vindt. Het doel is dat de leerling vaardigheden en  zelfvertrouwen krijgt om weer zelf aan de slag te kunnen.

Er vindt dus geen uitgebreid onderzoek plaats; de leerstof van school wordt gevolgd. Doordat de bijles individueel wordt gegeven, wordt deze leerstof aangepast  aan wat het kind nodig heeft.

Er wordt meestal 1 keer per week bijles gegeven. Ook wordt er (in overleg) oefenstof meegegeven naar huis. 

Verschil remedial teaching en bijles:

Het grootste verschil is dus de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak. Bij remedial teaching wordt er juist gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat er andere stof behandeld  wordt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de begeleiding zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt. Er is dus een groot verschil tussen bijles of remedial teaching. Welke van de twee voor uw kind het beste is, zullen we tijdens het (gratis) intakegesprek  bespreken.

Praktijk Leerrijk werkt met een online leeromgeving  (Mijn Superkracht). Dit heeft veel voordelen: Zo kan er tussen de sessies door contact zijn via de leeromgeving. Ouders en (evt. leraren) kunnen het logboek lezen en alle vorderingen bekijken. Ook is het mogelijk om naast de persoonlijke begeleiding gebruik te maken van online sessie via SKYPE.   Klik hier voor meer informatie over de online leeromgeving.

 

× Heb je een vraag?