06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Wist je dat bijles en remedial teaching niet hetzelfde zijn?

Bijles is herhaling en oefening van de leerstof. De leerstof staat centraal! Dit kan voor veel kinderen voldoende zijn om weer aan te sluiten bij de leerstof op school. Maar er zijn kinderen die niet voldoende vooruit gaan na herhaling en oefening (dit is immers vaak al op school en thuis gebeurd).

Deze kinderen hebben meer baat bij remedial teaching. Remedial teaching gaat namelijk verder dan bijles, niet de leerstof maar het kind staat hier centraal. Je start namelijk altijd met een onderzoek om meer inzicht te krijgen in het kind en het leerprobleem. Wat heeft het kind nodig? Hoe leert het kind? Waar zit het leerprobleem? Enzovoort…. Er wordt altijd een handelingsplan opgesteld met duidelijke afspraken en doelen. Er wordt gebruik gemaakt van materialen en programma’s die het kind nodig heeft. Maatwerk dus!

Toch kiezen veel ouders voor bijles. Oorzaak? Remedial teaching is prijziger! (Het onderzoek en opstellen van het handelingsplan kost meer tijd en ook aanschaf van materiaal en licenties zijn niet gratis). Heel begrijpelijk dat ouders hun kinderen daarom bijles laten volgen. Maar het is het overwegen waard om toch voor remedial teaching te gaan. Omdat deze hulp maatwerk is, zal het kind wellicht eerder een groei laten zien!

Tijdens een intakegesprek zullen de mogelijkheden worden besproken, en zal ik de ouders adviseren. Ouders maken uiteindelijk de keuze: bijles of remedial teaching!

 

Esther Stewart

Remedial teacher, Praktijk Leerrijk Nijverdal

Please follow and like us:
× Heb je een vraag?