06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

 

Basisschool

 

 

 

Wat heeft Praktijk Leerrijk voor leerlingen van de basisschool te bieden?

*Remedial teaching:

Remedial teaching gaat uit van het kind. Door  diagnostisch onderzoek wordt achterhaald waar het probleem zit. Dit gebeurt met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties.  Daarna wordt er een handelingsplan  met doelen opgesteld zodat er gedegen hulp kan worden gegeven. Deze hulp is de remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling. De bedoeling is dat de leerling na deze periode weer gemotiveerd is en het zelfvertrouwen en de vaardigheden heeft om zelf aan de slag te gaan.

Remedial teaching is dus geen bijles, want daarbij gaat het om de leerstof. Deze wordt aangeboden, geoefend en herhaald.

Een periode duurt  meestal 10 weken en er wordt 1 keer per week RT gegeven. Deze duurt een uur. Ook wordt er (in overleg) oefenstof meegegeven naar huis.

*Bijles:

Soms is een uitgebreid onderzoek niet nodig en heeft een kind extra hulp nodig om de vaardigheden en het zelfvertrouwen te krijgen om weer zelf aan de slag te kunnen.  Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen en oefenen van leerstof die het kind moeilijk vindt. Doordat dit individueel of in een klein groepje gebeurt, kan het dus aangepast worden aan het niveau en tempo van de leerling. 

Er wordt 1 keer per week bijles gegeven. De bijles duurt (meestal) een uur. Ook kan er (in overleg) oefenstof mee worden gegeven naar huis.

Verschil remedial teaching en bijles:

Het grootste verschil is dus de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak. Bij remedial teaching wordt er juist gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat er andere stof behandeld  wordt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de begeleiding zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt. Er is dus een groot verschil tussen bijles of remedial teaching. Welke van de twee voor uw kind het beste is, overleggen we in het intakegesprek.

Praktijk Leerrijk werkt met een online leeromgeving  (Mijn Superkracht). Dit heeft veel voordelen: Zo kan er tussen de sessies door contact zijn via de leeromgeving. Ouders en (evt. leraren) kunnen het logboek lezen en alle vorderingen bekijken. Ook is het mogelijk om naast de persoonlijke begeleiding gebruik te maken van online sessie via SKYPE of geheel online via de leeromgeving.  Klik hier voor meer informatie over de online leeromgeving.