06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Privacy

PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK LEERRIJK 

MEI 2018

Graag zet ik mij in om jou en/of uw kind goede leerbegeleiding te bieden. Om dit te kunnen, heb ik informatie nodig. Dit zijn onder andere persoonlijke gegevens. Deze heb ik nodig om de juiste aanpak en remediërende interventies in te zetten, de ontwikkeling te meten en/of advies te geven.  Vanzelfsprekend ga  ik vertrouwelijk met al deze gegevens om. In deze privacyverklaring zal ik u hierover meer informeren..

1.     Contactgegevens van Praktijk Leerrijk:

Mijn gegevens zijn:

Praktijk Leerrijk

Valeriaan 23

7443 KC Nijverdal

06-27560500

KvK: 66856140

www.praktijkleerrijk.nl

info@praktijkleerrijk.nl

2.     Persoonsgegevens die Praktijk Leerrijk verwerkt:

Leerling:

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor leerbegeleiding bij mij en/of het intakeformulier wordt ingevuld, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens;Naam

 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over:

o    bijzonderheden over de bevalling;

o    kinderziekten;

o    eten en drinken;

o    slapen;

o    medicijngebruik;

o    dieet;

o    eventuele problemen met het leren praten;

o    problemen met zien en/of horen;

o    bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;

o    bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie.

 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over:

o    Doublure;

o    leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe);

o    het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;

o    verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres);

 • samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam;
 • leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep.

Deze persoonsgegevens ontvang ik via de overeenkomst die wordt aangegaan, het intakeformulier, het intakegesprek en de profielpagina op de online leeromgeving ‘Mijn Superkracht”. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de leerbegeleiding;
 • Het mogelijk maken van gebruik van de leeromgeving;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;
 • En het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.
 • Het eventuele gebruik van online toetsen.

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor het bieden van de leerbegeleiding, het doen van een onderzoek en/of het leveren van adviezen.

De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, worden alleen verwerkt met de  toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast moet ik de gegevens van de school, de groep van de leerling, de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject dit conform de beroepscode remedial teachers.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Contactpersonen van de school:

Via mijn toestemmingsformulier en de profielpagina op de online leeromgeving “Mijn Superkracht” verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijg ik, na toestemming van de ouders,  van de ouders van een leerling. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruik ik om een account aan te maken in de leeromgeving ‘Mijn  Superkracht”. Binnen deze omgeving vindt de communicatie met leerling, ouders en de leerkracht plaats. Mocht de contactpersoon van school geen toestemming geven hiervoor, dan zullen zijn/haar  persoonsgegevens niet gebruikt en verwijderd worden.  De communicatie met school, over de leerbegeleiding zal dan via de ouders verlopen.

 Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan dit contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

Nieuwsbrief

Ik verstuur  een nieuwsbrief, omdat u klant bij mij bent, of omdat u een webinar heeft gevolg, iets heeft gedownload of omdat u zich daar zelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom uw  naam, e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bewaar de gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven. Dit kan door een e-mail naar mij te sturen met het verzoek tot uitschrijving.  Daarna worden deze gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

3.     Doorgifte van de persoonsgegevens:

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de leerbegeleiding.  Derden kunnen zijn: orthopedagogen, interne begeleiders, psychologen of ambulant begeleiders etc. Maar ook de volgende verwerkers:

 • Externe oefenwebsites voor leerlingen.
 • Digibord-software.
 • Online methodes voor leerlingen.
 • Analyse-websites. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Leerrijk. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagzaamheid, dat houdt in dat u persoonsgegevens die Praktijk Leerrijk van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Klachten

Heeft u  klachten over hoe ik met uw persoonsgegevens omga? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.     Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb  maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De beveiligingsmaatregelen die ik gebruik zijn onder andere: logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging door middel van tweestapsverificatie (o.a. online leeromgeving). Ook bestanden met persoonsgegevens die per email worden verzonden, worden met een wachtwoord beveiligd.  Dit wachtwoord wordt via sms aan de ouders/verzorgers verstuurd.

Analytische cookies of vergelijkbare technieken

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies of vergelijkbare technieken van Word Press en Google.

Ook kan ik op Facebook  zien welke producten bekeken worden. Deze technieken leggen informatie vast over de manier waarop mijn website wordt gebruikt. Hierdoor kan ik relevantere Facebook-advertenties/berichten tonen aan de bezoekers van deze website,

Op mijn website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kan dat via de browserinstellingen.

Links

Op mijn website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten mijn website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5.     Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal ik altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct aan u communiceren.