06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Rekenimpuls

 

Kan uw kind wel wat extra impuls gebruiken voor het rekenen? Komt het bijvoorbeeld niet tot automatiseren van de sommen en/ of de tafels? Vindt het rekenen lastig of gaat de klassikale uitleg te snel? Heeft het geen plezier (meer) in rekenen?

Heeft uw kind baat bij spelenderwijs leren? Dan is Rekenimpuls iets voor hem of haar! In een klein groepje van max. 4 kinderen wordt er middels allerlei leuke rekenspelletjes het rekenen geoefend. Uw kind krijgt weer meer plezier in het rekenen en daardoor zal het zelfvertrouwen groeien!

Wat?

Rekenimpuls is meer dan een gezellig uurtje rekenspelletjes spelen. De spelletjes hebben als doel de rekenvaardigheden op te halen en te vergroten, weer meer plezier te ervaren in het rekenen en het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.

Er wordt  gebruik gemaakt van de  rekenstrategieën die de kinderen op school leren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de leerlijnen van rekenen.

Waarom?

Veel kinderen hebben extra oefening nodig voor rekenen, maar  de ‘schoolse’ manier past niet bij hen.  Het is te saai, te eenzijdig aangeboden,  te moeilijk, of het spreekt hen niet aan. Het past niet bij hun leerstijl. Vaak geeft het (extra) oefenen thuis ook problemen en frustraties. Met als gevolg dat de kinderen geen plezier meer hebben in het rekenen.  Met Rekenimpuls worden de sommen spelenderwijs geoefend. Dit gebeurt door  energizers (bewegingsspelletjes), gezelschapspellen of andere rekenspelletjes.  De bedoeling is dat de kinderen weer plezier  krijgen  in het rekenen en daarnaast ook meer zelfvertrouwen opbouwen. Als er weer plezier en zelfvertrouwen is, kan de rekenvaardigheid ook weer groeien.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor alle kinderen die spelenderwijs extra willen oefenen met rekenen. De groepjes zijn klein, en bestaan uit maximaal 4 kinderen. De kinderen worden op niveau ingedeeld:

  • RekenImpuls 20 (groep 3): hier worden spelletjes die  bij de sommen tot 20 horen gespeeld. De volgende vaardigheden komen aan de orde: getalbegrip, optellen, aftrekken, splitsen enz. (groep 3/4).
  • RekenImpuls 100 (groep 4/5): hier komen de sommen tot 100 aan bod, waaronder getalbegrip, optellen, aftrekken en daarnaast worden ook de tafels  aangeboden en geoefend.
  • RekenImpuls 1000 (groep 5/6): de tafels komen uitgebreid aan bod en daarnaast het getalbegrip (o.a. opbouw van de getallen) en de (hoofdreken)sommen tot 1000.
  • Rekenimpuls PLUS  (groep 7/8): de tafels worden herhaald, het getal begrip van  decimalen en grote getallen getallen komt aan bod en ook zal er veel aandacht zijn voor breuken en procenten.

Verdere informatie:

Een hele training duurt 6 weken.  (6 x 75 min. per week). De groepen zijn klein (maximaal 4 kinderen). Een training start bij voldoende opgaven ( minimaal 2 leerlingen). De kosten zijn €110,- voor de hele training. In overleg kan de training verlengd worden.

De tijden zijn in overleg.

Aanmelding kan via telefoon (06-27560500), mail (info@praktijkleerrijk.nl) of het contactformulier.


Hieronder staat een artikel over rekenspellen uit het vaktijdschrift: Naar Bartjens (praktisch en didactisch tijdschrift voor rekenen op de basisschool, het voortgezet onderwijs en het MBO.)

Spel in de rekenles

Waarom rekenspellen?

De meeste leraren werken met een rekenmethode. Deze methode biedt voor iedere dag, op basis van uitgekiende leerlijnen, een scala aan activiteiten aan de hand waarvan kinderen kunnen leren rekenen. De methodes bieden ook handvatten en extra activiteiten voor kinderen die extra hulp nodig hebben of voor kinderen die juist meer aankunnen dan de basisstof. Met de rekenmethode in de hand en de eigen deskundigheid lijkt de leraar voldoende mogelijkheden te hebben om adaptief onderwijs te geven: onderwijs dat is afgestemd op de leer- en onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

Uit onderzoek 1) blijkt dat drie basisbehoeften van leerlingen noodzakelijk zijn om tot leren te komen

  • relatie (leerlingen voelen zich geaccepteerd en veilig)
  • competentie (leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen ook aankunnen)
  • autonomie (leerlingen kunnen hun leergedrag zelf sturen)

Rekenspellen bieden bij uitstek mogelijkheden om aan de 3 basisbehoeftes te voldoen. Ze ondersteunen en stimuleren daarmee het doel van adaptief onderwijs.  De leerkracht kan samen met de leerling kijken welke leerstof in welke spellen aan de orde komt en nagaan of de doelen hiervan overeenkomen met de leerdoelen waaraan de leerling kan werken. Hiermee heeft de leerling invloed op zijn eigen leerproces, wat ook positief werkt op de motivatie en het leren.

De leerling en de leraar zorgen ervoor dat de leerling kiest voor spellen die hem uitdagen, dus liggen in de zone van naaste ontwikkeling. Hiermee wordt zowel gewerkt aan het gevoel van competentie als autonomie.

De meeste spellen zijn om samen te spelen. Dat kan met de leraar, maar juist ook met medeleerlingen. Hierin wordt gewerkt aan de relatie en ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijk is ook hier dat de juiste spellen gespeeld worden en met de juiste medeleerlingen . Speelt een leerling met anderen die veel beter zijn, dan zal het gevoel van competentie juist tegengewerkt worden, ook al speelt er bij de meeste spellen ook een geluksfactor mee. Een te groot verschil in vaardigheid leidt ook tot je niet veilig voelen.

 

 

 

× Heb je een vraag?