06 - 27506500 info@praktijkleerrijk.nl

Remedial teaching

Remedial teaching

Remedial teaching gaat uit van de leerling. Deze staat centraal. Er vindt altijd een onderzoek plaats om zo te achterhalen waar het probleem zit. Dit gebeurt met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties.  Daarna wordt er een handelingsplan  met doelen opgesteld.
De hulp is dus volledig op maat, toegespitst op het probleem van de leerling. Het doel is dat de leerling op school weer aansluiting vindt en gemotiveerd is en het zelfvertrouwen en de vaardigheden heeft om zelf aan de slag te gaan.

Een periode duurt  meestal 10 weken. Er wordt 1 keer per week RT gegeven. Deze duurt een uur. Ook wordt er (in overleg) oefenstof meegegeven naar huis.

Praktijk Leerrijk werkt met een online leeromgeving  (Mijn Superkracht). Dit heeft veel voordelen: Zo kan er tussen de sessies door contact zijn via de leeromgeving. Ouders en (evt. leraren) kunnen het logboek lezen en alle vorderingen bekijken.

Het is  mogelijk om naast  persoonlijke begeleiding gebruik te maken van online sessies via bijvoorbeeld SKYPE. 

Klik hier voor meer informatie over de online leeromgeving.

Verschil remedial teaching en bijles:

Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak. Bij remedial teaching wordt er juist gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat er andere stof behandeld  wordt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de begeleiding zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt. Er is dus een groot verschil tussen bijles of remedial teaching. Welke van de twee voor uw kind het beste is, zullen we tijdens het (gratis) intakegesprek  bespreken.

 

 

 

 

× Heb je een vraag?